Reforhandla avtalane - halverte utgiftene

Det regionale helseføretaket, Helse Sør, har meir enn halvert utgiftene til sjefspensjonar etter at avtalane med direktørane vart reforhandla.