- Ingen absolutte grenser

Styreformann Tom Ørner ved Bergen Kirurgiske Sykehus(BKS) avviser at klinikken opererer med en absolutt aldersgrense på 70 år.