Slik blir den nye loven

Dette er hovedpunktene i forslaget til ny privatskolelov: