Norske sykehus tier om tabber

Fire av ti pasienter som får alvorlige personskader etter sykehustabber, får ikke beskjed. Åtte av ti får ikke beskjed om mulig krav på erstatning.