Slakter illojal ledelse

Helt bevisst, og med åpne øyne, praktiserte UDI en asylpolitikk som man visste var i strid med regjeringens politikk. Dette er dommen over den tidligere UDI-ledelsen.