- Et resultat av klimaendringene

Uværet vi nå opplever er resultat av klimaendringene. Vi må forvente denne type værsituasjoner stadig oftere i fremtiden, sier professor Helge Drange.