Godtar funksjonshemmede<br/>på syke- og aldershjem

Regjeringen bryter løftet om at alle unge funksjonshemmede skal ut av alders- og sykehjem.