Inntauede biler kan holdes igjen

øyesterett slår i en fersk dom fast at private selskaper kan holde tilbake inntauede ulovlig parkerte biler inntil borttauingskostnader eller gebyr er betalt.