Vannkoppvaksine snart klar?

Den siste klassiske barnesykdommen kan snart være historie.