– Nynorskkrav kan hindre innvandrere i å få jobb

Diskrimineringsombudet frykter at kravet om å kunne svare både på nynorsk og bokmål, hindrer innvandrere i å få jobb i staten.