Kamp mot fattigdom heime og ute

Statsminister Kjell Magne Bondevik ønskjer å markere seg med tiltak mot fattigdom både i Noreg og i utlandet. Løyvingane til slike tiltak aukar i budsjettframlegget.