- Denne saken er vi ikke ferdig med

De ansatte i Norske Skog slår seg ikke til ro med tirsdagens vedtak i bedriftsforsamlingen om nedleggelse av papirfabrikken Union.