David Toska sendte lure-sms

David Toska hadde planlagt å lure politet til å tro at han oppholdt seg på Bryne. En telefon var alt han behøvde.