Thendrup tilstår, men dekker andre

Johnny Thendrup har foreløpig ikke trukket noen andre inn i Nokasranet bortsett fra David Toska. Han avslår gang på gang å fortelle om andre ransdeltakere på dommerens spørsmål.