Fleksible kvinner - fulltidsjobbende menn

Mor jobber deltid, mens far jobber heltid. Etter tiår med kvinnekamp er fortsatt lite forandret når det gjelder småbarnforeldres deltakelse på arbeidsmarkedet.