Vil lage ope interesseregister

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit går inn for offentleg tilgjengeleg registrering av alle sidegjeremål for tilsette ved Universitetet i Bergen. Registrering vil bli obligatorisk.