- Andre partier bare "jatter"

Etter hvert som Frp er blitt større og mer seriøst, er det blitt lettere å få folk til å stå åpent frem og gi til kjenne hvorfor de sympatiserer med partiet. Det er høyst ulike begrunnelser som blir gitt i samtale med BT.