Skjerper sikkerheten ved avfallsmottak

SFT vil skjerpe sikkerheten ved betjente og ubetjente mottak for spesialavfall. Bakgrunnen er at 500 kilo med svært giftige kjemikalier ble plassert ved et mottak i Åsane.