Ber om fleksible vernepliktsregler

Universitets- og Høyskolerådet (UHR) ber på det sterkeste om mer fleksible vernepliktsregler.