Seiglivet kjønnsforskjell

Kvinner i sammenliknbare yrker tjener 12 prosent mindre enn menn, viser forskning. Det har tatt 25 år å krympe kjønnsforskjellene i lønn fra 16 til 12 prosent.