Gro til kamp mot saltet

Gro Harlem Brundtland vil ha en øvre grense for salt i maten. Ferdigprodusert mat har et altfor høyt saltinnhold. Ti prosent kan være en passende grense, akkurat som for sukker, mener hun.