Slipper ikke fotlenker

Retten har nå tatt sin endelige avgjørelse når det gjelder bruk av fotlenker på de tiltalte.