Lærere gir seg selv strykkarakter i matte

Over halvparten av norske lærere mener de ikke behersker matematikk godt nok. Rektorene er enda mer kritiske.