Sykefraværet doblet hos hjemmehjelpere

Etter at hjemmehjelpstjenestene ble konkurranseutsatt i Bergen, har sykefraværet blant de kommunale hjemmehjelpene skutt i været. Sykefraværet er nær doblet siden mai. Mer enn hver femte hjemmehjelp gikk sykemeldt i august.