Små skilnader i dødsrisiko

Sjansen for å overleve hjarteinfarkt eller lårhalsbrot kjem i liten grad an på kvar pasientane blir behandla. Dødsraten er omtrent den same ved alle sjukehus i Helse Vest.