Dåp forplikter foreldre til kristen tro

Syv av ti foreldre, som selv ikke er aktive kirkegjengere, mener dåp av barna deres forplikter dem til en kristen oppdragelse. Men Kirken kan ikke kreve en slik oppdragelse av foreldrene.