Asylsøkere skal raskere ut av landet

Regjeringen foreslår å bruke 750 millioner kroner mer til asylpolitikken, blant annet for raskere å kunne sende hjem asylsøkere som har fått avslag på sine søknader.