Fiskar med tru på Frp

Kystfiskar Tore Hillersøy har reist til landsmøtet i Frp med eit oppdrag: redda kystfiskeflåten frå nedbygging. Til kampen mot fiskeriministeren treng han hjelp frå Frp.