Spår flommer i byene

Vær og flomvarsel for Vestlandet år 2050: Mye mer nedbør, flere regnværsflommer med oversvømmelser og skader på bygg i byer og tettbygde strøk. Økt fare for jordras og store fjellskred.