Sommarbad i godt selskap

Du badar aldri åleine. Saman med deg badar milliardar av mikroorganismar. I kvar dråpe med sjøvatn finst mange millionar virus og bakteriar. Og dei er særs nyttige.