Skal kartlegge overgrep mot «importbruder»

For første gang skal omfang og kjennetegn ved voldelige serieekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner kartlegges.