Norge skal satse på hydrogen

Hydrogen som drivstoff, med bare vann som utslipp, er en viktig del av energifremtiden. Derfor lanserer samferdselsminister Torild Skogsholm et nasjonalt hydrogenprogram.