- Vi kan endre vilkåra for sjefane

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil nå ta opp løns- og pensjonsvilkåra for direktørane i statsselskapa. Siktemålet er å kutte i dei gullkanta avtalane.