Ja-folk slikker sårene

Ledende EU-tilhengere i Norge er vemodige etter det franske og nederlandske nei, og frykter at ferske medlemsland og nye søkerland som vil inn i EU kan bli skadelidende.