Ser etter sex-overgrep, glemmer volden

Mange barnevernsarbeidere er så opptatt av seksuelle overgrep at de «glemmer» å se etter tegn til vold.