Familien Finke trives, men har dårlig råd

Familien Finke er typiske berlinere; økonomien er trang, men livskvaliteten høy likevel.