Vil gi leksehjelp til alle barn

Regjeringen ønsker å innføre en ordning med leksehjelp for alle elever i grunnskolen.