- Ikke alle sykehus bør utføre senaborter

Kvinner som velger å avbryte svangerskapet etter genetisk fosterdiagnostikk, bør abortere på sykehus med personale som har fått spesialopplæring