For mange leger?

Nyutdannede leger må stå i kø for å få lov til å begynne på turnustjenesten. Legeforeningen spør seg nå om det ikke utdannes for mange norske leger.