Norfund-styret trekker seg

– Feilaktige medieoppslag og manglende tilbakemelding fra utviklingsminister Erik Solheim (SV) er årsaken til at styret i Norfund stiller sine plasser til disposisjon, sier styreleder Einar Steensnæs.