Incest-sjekk uten å informere foreldrene

Dersom en av foreldrene er mistenkt for incest, bør barneverntjenesten kunne sørge for at barnet får en medisinsk undersøkelse uten at foreldrene blir informert.