Flere sier ja til EU

Ja-siden går fram, men nei-folket er fortsatt i flertall,