Hotell i trøbbel

Drifta ved Sandven Hotel i Norheimsund står i fare for å bli lagt ned 1. juli, midt i toppsesongen.