Utvidet streik kan ramme oljevirksomheten

Trappes streiken ved flyplassene opp tirsdag, kan det føre til at rundt 2.200 oljearbeidere ikke kommer seg til og fra Nordsjøen daglig.