3900 mangler barnehageplass

3.916 barn står ved utgangen av 2007 på venteliste for å få plass i barnehage. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) tør ikke love når alle får plass.