Løsning innen rekkevidde

Bali (bt.no): Det nærmer seg løsning i de harde klimaforhandlingene på Bali.