Fastlåste klimaforhandlinger i FN

Det vil holde hardt å få på plass en ny klimaavtale i tide til å avløse Kyotoavtalen, etter nok en fastlåst forhandlingsrunde i FN-regi.