– Elendig brannsikkerhet ved Dombås Hotell

Med så elendig brannsikring kan eieren være glad for at Dombås Hotell ikke brant om natta med sovende gjester inne, mener Norsk brannvernforening.