Skoleelever lærer homohets fra ordbok

Elever ved landets ungdomsskoler og videregående skoler får i Kunnskapsforlagets «Slangordboka» lære seg en rekke måter å krenke homofile på.