Diesens ultimatum

Den omfattende oppryddingen i Forsvaret kan sees på som et ultimatum fra forsvarssjef Sverre Diesen.